Samlet aktivitetsoversigt 2021

Samlet aktivitetsoversigt for Klemensker Jagtforening 2021.

——————————————————————————————————————-

Der kan skydes med jagtriffel på Bh. Jagtcenter og Østerlars skydebane, med forbehold for aflysninger. Se mere på banernes hjemmesider.

Bh. Jagt center Raghammer : www.born-jagt.dk/abningstider

Østerlars skydebane: www.osterlars-sport.dk/om-skydning-2/  

 …………………………………………………………………………………………………………….

Indskydning / træning med jagtriffel

Tirsdag d. 4-5-2021 fra kl. 17.00 – 20.00

Tirsdag d. 11-5-2021 fra kl. 17.00 – 20.00

Sted:  Skydebanen i Vestermarie plantage ( Ørningevej 4 3700 Rønne ).

…………………………………………………………………………………………………………….

Bukkepremiere.

Søndag d. 16-5-2021 kl. 9.00 – 11.00 ved Jagthytten.

Om vi serverer kaffe m.m. afhænger af Corona restriktionerne. Men mød gerne op og hør / fortæl om morgenens jagtoplevelser.

Nærmere info senere

 …………………………………………………………………………………………………………….

Generalforsamling

Tirsdag d. 1-6-2021 kl. 18.00 i KIF Centret

Klemensker Jagtforening afholder udsat generalforsamling tirsdag d. 1-6-2021 kl. 18.00 i KIF centret Lindevej 25 Klemensker. Dagsorden i.flg. vedtægterne. Husk tilmelding til Stefan på tlf. 30128013 eller mail fam.granild@mail.dk senest 19 maj.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bukkepral.

Søndag d. 13-6-2021 kl. 10.00 i Jagthytten.

Kom og vis årets opsatser, store som små. Kom også gerne bare for at kigge. For at deltage i konkurrencen om årets bukkepokal skal bukken være nedlagt på Bornholm efter sidste års bukkepral d. 14-6-2020. Kun medlemmer af Klemensker jagtforening kan deltage i konkurrencen om pokalen, men alle er velkommen.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel.

Onsdag d. 25-8-2021 kl. 18.00 på Østerlars skydebane Brommevej 25.

Mød godt frem til foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel. Flere spændende discipliner.

Der forventes op til max 20 skud.

Pris 35,-kr.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Skydearrangement med efterfølgende spisning.

Lørdag d. 18-9-2021 kl. 12.00 hos Claus Hansen Bedegadevej 48

I de forskellige skydninger vil der indgå konkurrencer således at vi kan uddele årets pokaler. Der vil være spisning kl. 18.00 i jagthytten.

Priser: skydning 100,- kr. Spisning 100,- kr.

Bindende tilmelding senest 5. september til Mogens Elleby tlf. 40 15 66 80

…………………………………………………………………………………………………………………………

Foreningsjagt

Fredag d. 5-11-2021 kl. 9.00 i Pedersker plantage. ( Fællesjagt med Knudsker )

Husk tilmelding til Stefan på tlf. 30 12 80 13 senest 7 dage før jagten.

Mulighed for enkelte gæster

Pris: 50,- kr

………………………………………………………………………………………………………………………..

Foreningsjagt

Lørdag d. 27-11-2021 kl. 9.00 i Pedersker plantage. ( Fællesjagt med Knudsker )

Husk tilmelding til Stefan på tlf. 30 12 80 13 senest 7 dage før jagten.

Mulighed for enkelte gæster

Pris: 50,- kr

…………………………………………………………………………………………………………………

Foreningsjagt

Tirsdag d. 28-12-2021 kl. 9.00 i Pedersker plantage

Foreningen er vært med smørrebrød, på denne jagt (3 stk pr deltager). Evt. medlemmer som ikke deltager i selve jagten, er også meget velkomne til frokosten.

Tilmelding til Stefan på Tlf. 30 12 80 13 senest d. 20-12-2021

Der kan inviteres gæster på denne jagt, max 1 gæst pr medlem.

Pris: 100,- kr.

…………………………………………………………………………………………………………………

.

Til jagt på dåkalv i Klemensker jagtforening.

Andstandsjagt:

Andstandsjagt ligesom bukkejagten, der kan max deltage 18 mand over de 9 dage  ( 2 mand pr dag ) jagten forløber, desto færre tilmeldte jo længere jagttid får de tilmeldte.                            Sidste tilmeldingsfrist er d 27/11-21. ( max 3 kalve ialt på anstandsjagt ) .                        Deltagergebyr 100,-kr. + eventuelt nedlagt kalv

Trykjagt:

Trykjagt, fællesjagt på dåkalv med de øvrige foreninger i området d. 15/1-21. Denne jagt kan der max deltage 4 skytter + 4 i reserve, hvis en jæger har deltaget i anstandsjagten og været heldig at nedlægge en kalv, kan han/hun ikke deltage i trykjagten.

Deltagelsen er gratis, dog skal der betales for eventuelt nedlagt vildt.

For begge jagter gælder:                                                                                                                              For begge jagters vedkommende gælder det: Der skal afregnes for eventuelt nedlagt vildt efter gældende regler. Der udsendes mail i start december, med vinderne af lodtrækningen til Trykjagten, samt fordeling/lodtrækning af pladserne til andstandsjagten.

Sidste tilmeldingsfrist er på jagten  d 27/11-21. Til Tage Ipsen:   tage_ipsen@outlook.dk

                                                                 Bestyrelsen.                                                                                                                                                  

 

………………………………………………………………………………………………………………

Generalforsamling

Februar 2022

Nærmere info senere.

——————————————————————————————————————————–

Lerdueskydning 2021

Onsdag d. 21-4-2021:  Torben Hansen Torpevej 6     kl. 18.00

Onsdag d. 28-4-2021:  Torben Hansen Torpevej 6     kl. 18.00

Onsdag d. 5-5-2021:  Torben Hansen Torpevej 6     kl. 18.00

Onsdag d. 12-5-2021:  Torben Hansen Torpevej 6       kl. 18.00

Onsdag d. 19-5-2021:  Store Dammegård Splitsgårdsvej 35     kl. 18.00

Onsdag d. 26-5-2021:  Store Dammegård Splitsgårdsvej 35     kl. 18.00

Onsdag d. 2-6-2021:  Store Dammegård Splitsgårdsvej 35     kl. 18.00

Onsdag d. 9-6-2021:  Store Dammegård Splitsgårdsvej 35     kl. 18.00

Onsdag d. 16-6-2021:  Erik Marker Segenvej 42      kl. 18.00

 

Sommerferie

 

Onsdag d. 4-8-2021:  Torben Ingvorsen Simblegårdsvej 5     kl. 17.30

Onsdag d. 11-8-2021:   Torben Ingvorsen Simblegårdsvej 21     kl. 17.30

Onsdag d. 18-8-2021:  Torben Ingvorsen Simblegårdsvej 21     kl. 17.30

Tirsdag d. 24-8-2021:  Steen Stender Ladegårdsvej 6            kl. 17.30

Onsdag d. 1-9-2021:  Steen Stender Ladegårdsvej 6           kl. 17.30

Onsdag d. 8-9-2021:  Steen Stender Ladegårdsvej 6           kl. 17.30

Onsdag d. 15-9-2021:  Claus Hansen Bedegadevej 48             kl. 17.30

Lørdag d. 18-9-2021:  Claus Hansen Bedegadevej 48 ( Skydearragement )         kl. 12.00