Div.

D. 1-3-2021

Ny konstitueret kredsformand.

Peter Loth Sejersen er konstitueret kredsformand indtil kredsmødet d. 30-6-2021.

Af helbredsmæssige årsager er kredsen afgående formand, Steen Friis, pr. 1-3-2021 fratrådt som kredsformand og alle øvrige tillidsposter i Danmarks Jægerforbund.