Div.

D. 11-7-2022

11-7-2022

Vildttælling

Danmarks Jægerforbund er i gang med via projekt “Bestandsovervågning og Citizen Science” at udvikle og på sigt at anvendeligøre de data der indsamles af jægernes vildtkameraer. Der ligger et kæmpe potentiale her for at holde øje med vildtbestandene og deres udbredelse. Det skyldes at det er store mængder af data som indsamles ved en relativ beskeden arbejdsbyrde. Vi skriver til jer som jagtforeningsformænd for forhåbentlig at kunne bruge jeres netværk til de lokale jægere. Nogen af jer har måske allerede hørt om projektet fra jeres lokale kredsformænd eller jægerrådsformænd, men nu får vi henvendelsen direkte. Dataindsamling er en vigtig del af Jægerforbundets strategi og dette projekt er et blandt flere vildtforskningsprojekter som DJ har fået tilsagn om tilskud til fra Miljøstyrelsen (DJ får støtte til flere vildtprojekter).

Formålet i “Bestandsovervågning og Citizen Science” er at udvikle og afprøve en metode til overvågning af pattedyrsbestande via vildtkameraer. Hvis I derfor har kontakt til lokale jægere som kan bidrage ved at deres vildtkameraer kan sende billeder via mail til vores server, vil dette være et vigtig skridt for at komme videre i projektet. Konkret kan I støtte op om projektet ved at henvise jeres lokale kontakter til os. Eller I kan svare at vi må kontakte jer.

Det er vigtigt at projektet rammer så bredt som muligt geografisk. Nogle af jer kan derfor opleve at I bliver ringet op for at høre om I har mulighed for at deltage i projektet, med baggrund i at få udfyldt de geografiske huller.

Vedhæftet finder i en vejledning til hvordan man deltager med sit vildtkamera, disse er I velkommen til at dele blandt foreningens medlemmer, det kunne fx være via opslagstavle på skydebanerne, jagtforenings hjemmeside, jagtforeningens sociale medier mv.

På vegne af projektgruppen, skal det lyde at I er mere end velkomne til at henvende jer med spørgsmål og kommentarer, enten her på mail eller via telefonisk kontakt (Kontaktoplysninger fremgår af “vejledning til jægere med vildtkameraer”).

 

Med venlig hilsen

Zacharias Jacobsen
Vildt- og naturkonsulentDanmarks Jægerforbund
Molsvej 34 ● 8410 Rønde
Telefon +45 88 88 75 00 ● Direkte +45 51 90 06 14 ● Mobile: +45 51 90 06 14
E-mailadresse zja@jaegerne.dk