Bestyrelse

Klemensker Jagtforenings bestyrelse

Formand Tage Ipsen
 Tlf.:  29 29 69 50

E-mail:  tage_ipsen@outlook.dk

Næstformand Kurt Pedersen
Tlf.: 56 96 65 15 / 31 19 96 81

E-mail:  aeggebjergvej1@gmail.com

Kasserer Stefan Iversen
Tlf.: 56 99 90 13 / 30 12 80 13

E-mail:  fam.granild@mail.dk

Sekretær Kim Grønvall
Tlf.: 50 90 92 08

E-mail:  kimgronvall@hotmail.com

Best. medlem / webmaster / Jægerråds rep /
kredsbestyrelse Mogens Elleby
Tlf.: 40 15 66 80

E-mail:   mogens.elleby@12move.dk

Best. suppleant Michael Sørensen
Tlf.: 51 83 53 27

E-mail:  michaelmbs@live.dk