Klemensker Jagtforening

Klemensker     Jagtforening

Sidst opdateret: 16-5-2023

Ps. Nye medlemmer optages gerne, kontakt blot formand. Online indmelding er ikke længere mulig.

————————————————————————————————————-

D. 4-5-2023

Ps. Hjemmesiden ved at blive omlagt og ændret. I den forbindelse kan der forekomme perioder hvor siden er ude af drift.

Mvh. Bestyrelsen / ME

———————————————————————————————————————

Husk bestandsovervågning

Årets bukkejagt nærmer sig, og mange af øens jægere er ude og kigge efter hvad der venter ude på de respektive terræner. Husk at indberette hvad I ser derude på JÆGER APPEN. Det er rigtig vigtigt at vi får indberettet mest muligt og ikke mindst hvad I ser af dåvildt.

ME

————————————————————————————————————————–D.11-7-2022.: 

Indsamling af data via vildtkameraer: Se nærmere info under div.

—————————————————————————————————————————

Bukkepremiere 16-5-2023.

25 jægere var mødt til morgenkaffe i jagthytten til årets bukkepremiere. Med en let frisk vind fra nordvest og lidt småregn var vejret ikke det allerbedste til bukkejagt, men de mange morgenfriske jægere havde alligevel haft en fin forårsmorgen ude på de enkeltes terræner.

5 jægere havde haft held til at nedlægge hver en fin premiere buk

Der var sædvanen tro god stemning i jagthytten og mange af jægere skulle da også på bukkejagt igen senere på dagen og om aftenen.

ME.


————————————————————————————————————–

Klemensker Jagtforenings generalforsamling 2023.

Klemensker Jagtforening afholdt årets generalforsamling onsdag d. 15-3-2023 på Den Grønne Frø i Aarsballe. Igen i år var der fin tilslutning, da hele 40 af foreningens 88 medlemmer var mødt.

Foreningens formand Tage Ipsen, orienterede i sin beretning om foreningens aktiviteter og jagter i 2022. Især emnet vedr. blyfri centraltændt riffelammunition blev grundigt uddybet, da den nye lov træder i kraft fra 1-1-2024. Opfordringen var derfor at man i god tid får testet sin jagtriffel med den nye ammunition. Formanden takkede også div. lodsejere som velvilligt stiller terræn til rådighed til bl.a. lerdueskydning, skydearrangement m.m. og beklagede samtidig de evt. gener som måtte være forbundet med disse skydninger.

Der var genvalg til Tage Ipsen, Stefan Iversen og Kim Grønvall til bestyrelsen, samt genvalg til både suppleanter og bilagskontrollanter.

Kasserer Stefan Iversen fremviste regnskabet som viste et større overskud i 2022. Overskuddet skyldes at der i år ikke har været nødvendigt at indkøbe lerdue materialer eller skydetårne, som i 2021 var årsag til et større underskud. Foreningen har fortsat en god og stabil økonomi.

Under evt. blev der opfordret til at deltage aktivt i vildttælling, til hjælp og gavn for bestandsovervågning af især hjortevildt og harer. Dette gøres nemt og præcist via Danmarks Jægerforbunds JÆGER app

Årets krage og skadebens konkurrence blev i år vundet af Torben Hansen. Claus Hansen og Torben Mattsson blev h.h.v. nr. 2 og 3.

Aftenens dirigent var Arne Hansen

ME.

Der var god stemning under årets generalforsamling
Årets vinder af kragebens konkurrencen Torben Hansen ( i midten ) nr. 2 Claus Hansen ( tv ) og nr. 3 Torben Mattsson ( th )


Trykjagt på dåkalv i Pedersker plantage d. 14-1-2023

Lørdag d. 14. jan 2023 blev der afholdt en fælles trykjagt på dåkalv med deltagelse af flere foreninger med terræner mellem øst for for Almindingen og Poulsker / Bodilsker plantager. Jagten blev afviklet som trykjagt hvor de enkelte foreninger drev deres egne terræner, med skytter siddende i tårne eller stiger. Efter jagten var der fælles parade ved Aaker og Aakirkebys jagthytte, hvor der var mulighed for køb af pølser, øl og vand

Der blev set en del både råvildt og dåvildt i plantagerne.

Samlet udbytte blev i alt 2 snepper, hvoraf den ene blev nedlagt i Klemensker jagtforenings terræn.

ME.

Fælles parade ved Aaker – Aakirkeby jagthytte
Dagens udbytte 2 snepper

Foreningsjagt Pedersker plantage d. 28-12-2022

37 jægere deltog i årets julejagt i Pedersker plantage. Jagten blev afviklet som fællesjagt med Knudsker Jagtforening, hvor der blev drevet såter fra begge foreningers terræn. På trods af det meget blæsende og regnvåde vejr, blev det set pænt med vildt i såterne. Efter jagten var der parade ved Klemensker jagthytte, med efterfølgende smørrebrød og kaffe.

Dagens udbytte blev:

3 stk. snepper

4 stk. råvildt

1 stk. hare

ME.

Driverkæde m. fl. venter på jagtvognen, mellem 2. og 3. såt
Dagens hornblæsere


Foreningsjagt i Pedersker plantage d. 26-11-2022.

Foreningsjagten blev afholdt som fællesjagt med Knudsker jagtforening, hvor der blev drevet 2 såter fra Klemenskers afd. og 2 såter fra Knudskers afd. Der deltog 29 jægere i jagten, som kunne nyde skoven og vildtet på en lun og nærmest vindstille efterårsdag. Flere jægere havde fornøjelsen af en større rudel dåvildt, som passerede forbi flere gange i løbet af dagen. Shelteren ved Pedersker gl. jagthus var en fin ramme om den traditionelle varme suppe mellem 2. og 3. såt.

Dagens udbytte:

1 stk. råvildt ( gaffelbuk )

1 hare

Efter jagten blev dagens parade og frokost indtaget i Klemensker jagthytte.

ME.

Dagens udbytte: 1 gaffelbuk og 1 hare

Foreningsjagt i Pedersker plantage d. 4-11-2022.

Foreningsjagten blev afholdt som fællesjagt med Knudsker jagtforening, hvor der blev drevet 2 såter fra Klemenskers afd. og 2 såter fra Knudskers afd. De 39 deltagende jægere havde en fin dag, i den flotte efterårsfarvede skov, hvor der blev set rigtig meget vildt.  Den nye shelter ved Pedersker gl. jagthus var en fin ramme om den traditionelle varme suppe mellem 2. og 3. såt.

Dagens udbytte:

7 stk. råvildt

1 stk. sneppe

Efter jagten blev dagens parade og frokost indtaget i Klemensker jagthytte.

ME.

Parade ved Klemensker jagthytte
Varm suppe mellem 2. og 3. såt


Skyde og grill-arrangement 2022.

Lørdag d. 17-9-2022 blev årets skyde og grill arrangement afviklet. Skydningen foregik igen i år hos Claus Hansen på Skrubbegård. De 20 tilmeldte jægere dystede i 6 dicipliner:  Høje overflyvende duer, Nordisk Trapskydning, Nedadløbende kaninduer, skrå bag kaninduer, Høje spidsfasaner og Monte Carlo. Hver jæger skulle skyde til i alt 75 lerduer + den afsluttende Monte Carlo skydning, så alle fik rigelig brug for deres skydefærdigheder.

I konkurrencen om årets pokaler var der igen tæt løb, hvor kun enkelte duer var afgørende. I skydningen Nordisk Trap, måtte reglen om længst sammenhængende serie tages i brug, før vinderen var fundet. En af foreningens flugtskydningsinstruktører Kim Grønvall, var så ubeskeden at tage hele 3 pokaler med hjem. Et meget flot resultat.

Resultaterne af årets lerdueskydninger samt Monte Carlo blev flg.:

Årets Jagtskytte  :                Kim Grønvall.   105 træffere á 120 mulige

Dagens allroundskytte :     Jonas Jensen.    62 træffere á 75 mulige

Årets Trapskytte :                Kim Grønvall.   117 træffere á 125 mulige

Monte Carlo:                        Kim Grønvall.

Ca. 30 medlemmer og ledsagere deltog i aftenens grill-arrangementet ved jagthytten. Klemensker Jagtforening siger stor tak til de lodsejere som har stillet terræn til rådighed for arrangementer og skydninger. Samtidig beklages de evt. støjgener som kan have været forbundet med årets mange lerdueskydninger.

ME.


Dagens pokalvindere Jonas Jensen tv. og 3 dobbelt pokal vinder Kim Grønvall th.
Der skydes afsluttende Monté Carlo skydning
Pause midtvejs mellem skydningerne

——————————————————————————————————————————-

Foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel 2022

Søndag d. 28 august 2022 blev Klemensker jagtforenings foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel, afviklet på Østerlars skydebane. Der blev skudt 5 skud til ringskive på 100m siddende i stol med skydestok, 5 skud til ringskive på 200m stående med anlæg, 5 skud til bukkeskive på 100m stående med viper-flex og endelig 5 skud til bukkeskive på 100m siddende på gulv uden anlæg

Ved de 20 afgivne skud kunne der max opnås 200 point. Der blev vist rigtig fin skydning i de forskellige discipliner, også selvom disciplinen siddende på gulv uden anlæg, var udfordrende for en del af skytterne.

Samlet vinder af Klemensker Jagtforenings foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel, blev Thomas Jørgensen med i alt 186 point. Torben Hansen blev nr. 2 med 184 point og nr. 3 blev Stefan Iversen med 179 point.

Der deltog 11 skytter i foreningsmesterskabet, som sammen med et par ekstra medlemmer kunne nyde en grillpølse m.m. efter skydningen.

ME.

Foreningens formand Tage Ipsen ( tv ) overrækker pokalen til Thomas Jørgensen, som med hele 186 point blev vinder af årets mesterskab i skydning med jagtriffel

Afslutning forårs lerdueskydning 15-6-2022.

Forårets sidste lerdueskydning blev afviklet hos Erik Marker på Segenvej. Eriks tidligere stenbrud i udkanten af Almindingen, skaber en meget flot og naturskønt ramme for forårets sidste skydning og efterfølgende grill. Godt 20 af foreningens medlemmer var mødt, og fik trænet deres skydefærdigheder på de hurtige lerduer fra ” kaninudkasteren ”.

ME.

Grill hygge efter skydningen


Bukkepral d. 12-6-2022.

16 medlemmer var søndag formiddag mødt til årets bukkepral i jagthytten, og der var i alt indleveret 11 opsatser til fremvisning. De 11 opsatser fordelte sig som flg.:

8 seksendere, 2 ulige seksender og 1 gaffelbuk

Årets vinder af bukkepokalen 2022 blev Hans-Jacob Jensen med en meget flot seksender.

ME.

Hans-Jacob Jensen vinder af årets bukkepral pokal 2022

————————————————————————————————————-

Bukkepremiere 16-5-2022.

Godt 25 jægere var mødt til morgenkaffe i jagthytten til årets bukkepremiere. Premieren var begunstiget med et solrigt og næsten vindstille vejr, og de mange morgenfriske jægere kunne opleve en meget flot forårsmorgen.

3 jægere havde haft held til at nedlægge hver en fin seksender.

Der var sædvanen tro god stemning i jagthytten og mange af jægere skulle da også på bukkejagt igen senere på dagen og om aftenen.

ME.

De 3 heldige bukkejægere
Der var kaffe og brød til de morgenfriske jægere

———————————————————————————————

Arbejdsdag i plantagen.

Mandag d. 2-5-2022 var 9 medlemmer mødt til arbejdsdag i Pedersker plantage. Der blev ryddet lidt krat og grene omkring skydetårnene, så de er klar til bukkepremieren d. 16 maj. En hyggelig aften i skoven.

ME.

Arbejdsdag i plantagen d. 2-5-2022


Klemensker Jagtforenings generalforsamling 2022.

Klemensker Jagtforening afholdt årets generalforsamling onsdag d. 23-3-2022 i foreningens jagthytte. 28 af foreningens 90 medlemmer var mødt.

Foreningens formand Tage Ipsen, orienterede i sin beretning om foreningens aktiviteter og jagter i 2021. Formanden takkede også div. lodsejere som velvilligt stiller terræn til rådighed til bl.a. lerdueskydning, skydearrangement m.m. og beklagede samtidig de evt. gener som måtte være forbundet med disse skydninger

Foreningen oplever et jævnt stigende medlemstal. Det er rigtig glædeligt i en tid, hvor foreningsliv generelt har det lidt svært efter især de mange Corona restriktioner i både 2020 og 2021

Der var genvalg til Kurt Pedersen og Mogens Elleby til bestyrelsen, samt genvalg til både suppleanter og bilagskontrollanter. Kasserer Stefan Iversen fremviste regnskabet som viste et større underskud i 2021. Underskuddet skyldes store indkøb af lerdue materialer, samt indkøb af ekstra skydetårne.  Foreningen har fortsat en god og stabil økonomi.

Årets krage og skadebens konkurrence blev i år vundet af Claus Hansen

Aftenens dirigent var Jacob Tholstrup.

ME.

28 medlemmer var mødt til årets generalforsamling
Årets vinder af skade og kragebens konkurrencen Claus Hansen (tv). Kasserer Stefan Iversen overrakte pokal og vin for indsatsen

——————————————————————————————————————————

Trykjagt på dåkalv i Pedersker plantage d. 15-1-2022

Lørdag d. 15 jan 2022 blev der afholdt en fælles trykjagt på dåkalv med deltagelse af flere foreninger med terræner mellem øst for for Almindingen og Poulsker / Bodilsker plantager. Jagten blev afviklet som trykjagt hvor de enkelte foreninger drev deres egne terræner, med skytter siddende i tårne eller stiger.

Der blev set en del både råvildt og dåvildt i plantagen

Dagens udbytte i Klemensker Jagtforenings terræn blev:

1 stk. bukkelam

1 stk. sneppe

ME.

—————————————————————————————

Foreningsjagt Pedersker plantage d. 28-12-2021

33 jægere deltog i årets julejagt i Pedersker plantage. Jagten blev afviklet som fællesjagt med Knudsker Jagtforening, hvor der blev drevet såter fra begge foreningers terræn. Efter jagten var der gløgg og æbleskiver ved shelteren ved Pedersker Jagthus, hvor også paraden blev afholdt.

Dagens udbytte blev:

3 stk. snepper

2 stk. råvildt

ME.

—————————————————————————————————————————


Foreningsjagt i Pedersker plantage d. 27-11-2021

Foreningsjagten blev afholdt som fællesjagt med Knudsker jagtforening, hvor der blev drevet 3 såter fra Knudskers afd. og 2 såter fra Klemenskers afd. De 35 deltagende jægere kunne nyde en rigtig fin dag i skoven, hvor der blev set pænt med både løbende og flyvende vildt, og ikke mindst den lækre aspargessuppe mellem 3 og 4 såt blev nydt i fulde drag.

2 af dagens jægere var så heldige og dygtige, at nedlægge hver deres første sneppe, og blev på behørig vis indviet i ritualet, som hører til ved sådan en lejlighed.

Paraden blev afholdt omkring shelteren ved Pedersker gamle Jagthus. Grundet Corona var der ikke fælles frokost efter jagten

Dagens udbytte blev:

3 snepper

4 stk. råvildt

2 fasankokke

ME.

———————————————————————————————————————–


Foreningsjagt i Pedersker plantage d. 5-11-2021.

Foreningsjagten blev afholdt som fællesjagt med Knudsker jagtforening, hvor der blev drevet 3 såter fra Knudskers afd. og 2 såter fra Klemenskers afd. De 42 deltagende jægere fik, trods regn og blæst, en hyggelig dag i skoven. Den nye shelter ved Pedersker gl. jagthus var en fin ramme om den traditionelle varme suppe mellem 3 og 4 såt.

Efter jagten blev dagens parade og frokost indtaget i Klemensker jagthytte.

ME.

————————————————————————————————————————————

Skyde og grill-arrangement 2021.

Lørdag d. 18-9-2021 blev årets skyde og grill arrangement afviklet. Skydningen foregik igen i år hos Claus Hansen på Skrubbegård. De 18 tilmeldte jægere dystede i 5 dicipliner: Nedad flyvende duer, trapskydning, kaninskydning, krikænder på opfløj og Monte Carlo. Hver jæger skulle skyde til i alt 79 lerduer + den afsluttende Monte Carlo skydning, så alle fik rigelig brug for deres skydefærdigheder.

Resultaterne af årets lerdueskydninger samt Monte Carlo blev flg.:

Årets Jagtskytte  :                Kim Grønvall.   110 træffere á 120 mulige

Dagens allroundskytte :     Claus Hansen.   65 træffere á 79 mulige

Årets Trapskytte :                Mogens Elleby.   121 træffere á 125 mulige

Monte Carlo:                        Jakob Tholstrup.

Damerækken:                       Maibritt Hjorth

Ca. 30 medlemmer og ledsagere deltog i aftenens grill-arrangementet ved jagthytten, og alle havde en vellykket aften. Der skal lyde en stor tak grillmestrene Erling Hansen og Kurt Pedersen. Også stor tak til de lodsejere som har stillet terræn til rådighed for skydningerne. Samtidig beklages de evt. støjgener som kan have været forbundet med årets mange lerdueskydninger.

ME.

3 af dagens pokalvindere. Jakob Tholstrup, Kim Grønvall, Claus Hansen. Mogens Elleby var fraværende
Stemnings billede fra dagens konkurrencer

Foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel 2021

Onsdag d. 25 august 2021 blev Klemensker jagtforenings foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel, afviklet på Østerlars skydebane. Der blev skudt 5 skud til ringskive på 100m siddende eller knælende uden anlæg, 5 skud til ringskive på 200m med anlæg, 5 skud til bukkeskive på 100m stående med viper-flex og endelig 5 skud til bukkeskive på 100m siddende i stol med skydestok.

Ved de 20 afgivne skud kunne der max opnås 200 point. Der blev vist rigtig fin skydning i de forskellige discipliner, hvor især viper-flexen viste sig som et meget effektivt hjælpemiddel.

Samlet vinder af Klemensker Jagtforenings foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel, blev Jakob Tholstrup med i alt 188 point. Mesterskabets ” evige 2,er ” Stefan Iversen måtte i år dele andenpladsen med Kim Grønvall som begge opnåede flotte 185 point. Maibritt Hjorth blev sikker vinder af dameklassen.

ME.

Jakob Tholstrup vinder af foreningsmesterskabet i skydning med jagtriffel 2021.

———————————————————————————————————————————————

Afslutning forårs lerdueskydning 16-6-2021.

Forårets sidste lerdueskydning blev afviklet hos Erik Marker på Segenvej. Eriks tidligere stenbrud i udkanten af Almindingen, skaber en meget flot og naturskønt ramme for forårets sidste skydning og efterfølgende grill. De nyindkøbte miljø patroner blev livligt testet på de hurtige lerduer fra ” kaninudkasteren ”.

ME.


Bukkepral d. 13-6-2021.

16 medlemmer var søndag formiddag mødt til årets bukkepral i jagthytten, og der var i alt indleveret 8 opsatser til fremvisning. De 8 opsatser fordelte sig som flg.:

1 ulige tiender, 5 seksendere, 1 gaffelbukke og 1 abnorm opsats

Årets vinder af bukkepokalen 2021 blev Torben Ingvorsen med en meget flot ulige tiender. En opsats, som bliver spændende at følge ved Danmarks Jægerforbunds opmåling sidst på året.

ME.

Torben Ingvorsen vinder af årets bukkepokal 2021

Klemensker Jagtforenings generalforsamling 2021.

Klemensker Jagtforenings afholdt årets, grundet Corona, udsatte generalforsamling tirsdag d. 1-6-2021 i   KIF centret. 27 af foreningens ca. 85 medlemmer var mødt.

Foreningens formand Tage Ipsen, orienterede i sin beretning om de af foreningens aktiviteter som kunne gennemføres i 2020. Grundet Corona valgte bestyrelsen at aflyse alle planlagte jagter i Pedersker plantage. Formanden takkede også div. lodsejere som velvilligt stiller terræn til rådighed til bl.a. lerdueskydning, skydearrangement m.m. og beklagede samtidig de evt. støjgener som måtte være forbundet med disse skydninger

Der var genvalg til Tage Ipsen, Stefan Iversen og Kim Grønvall til bestyrelsen, samt genvalg til både suppleanter og bilagskontrollanter. Kasserer Stefan Iversen fremviste regnskabet som viste et mindre overskud i 2020.  Foreningen har fortsat en god og stabil økonomi.

Årets krage og skadebens konkurrence blev i år vundet af Jakob Tholstrup

Aftenens dirigent var Jacob Tholstrup.

ME.

Jakob Tholstrup vinder af årets skade og kragebenskonkurrence.

————————————————————————————————————————

Bukkepremiere 16-5-2021.

Årets bukkepremiere ved Klemensker jagthytte var begunstiget af rigtig fint forårsvejr, og af de fremmødte jægere havde de 5 haft held til at nedlægge hver en fin forårsbuk.

ME.

————————————————————————————————————————–

50 års medlemskab i Klemensker Jagtforening.

Klemensker Jagtforening kunne d. 1-10-2020 overrække Christian Grønbjerg et diplom for hele 50 års medlemskab. Christian var en af hovedkræfterne, da foreningens jagthytte blev bygget i 1984, og som udlært tømrer, var byggeriet i de bedste hænder. Christian sad også i foreningens bestyrelse i en lang årrække, og især hundearbejdet var og er fortsat hans helt store interesse.

Klemensker Jagtforening takker Christian for den store indsats i foreningen, og ser frem til fortsat mange års medlemskab.

Mvh. Bestyrelsen

Christian Grønbjerg

————————————————————————————————————————————–

Skyde og grill-arrangement 2020.

Lørdag d. 12-9-2020 blev årets skyde og grill arrangement afviklet. Skydningen foregik igen i år hos Claus Hansen på Skrubbegård. De 16 tilmeldte jægere dystede i 6 dicipliner: Høje spids fasaner, siddende trapskydning, Dubleer med stor vinkel, kaninskydning, krikænder på opfløj og monté carlo. Hver jæger skulle skyde til i alt 80 lerduer + den afsluttende monté carlo skydning, så alle fik rigelig brug for deres skydefærdigheder.

Resultaterne af årets lerdueskydninger samt monte Carlo blev flg.:

Årets Jagtskytte  :                Kim Grønvall.   112 træffere á 120 mulige

Dagens allroundskytte :     Kim Grønvall.   68 træffere á 80 mulige

Årets Trapskytte :                Mogens Elleby.   123 træffere á 125 mulige

Monte Carlo:                        Benny Statager.

Damerækken:                       Maibritt Hjorth

40 medlemmer og ledsagere deltog i aftenens grill-arrangementet ved jagthytten, og alle havde en vellykket aften. Der skal også lyde en stor tak til Tina, for igennem hele sæsonen at have kommet med kaffe og kage. Også stor tak til de lodsejere som har stillet terræn til rådighed for skydningerne. Samtidig beklages også de evt. støjgener som kan have været forbundet med årets mange lerdueskydninger.

ME.

Der skydes høje spidse fasaner

Kaffe pause mellem skydningerne
Dagens og årets pokalvindere
Tina har tryllet med kager igen

——————————————————————————————————————————


Foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel 2020

Onsdag d. 26 august 2020 blev Klemensker jagtforenings foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel, afviklet på Østerlars skydebane. Der blev først skudt til lille ringskive på 100m. 6 skud med anlæg til skydestok samt 3 skud fritstående, herefter blev der skudt 6 skud til ringskive på 200m med anlæg. 11 af foreningens medlemmer deltog i skydningen hvor der max kunne opnås 150 point. Der blev vist flot skydning og især dagens senere vinder opnåede 27 af 30 mulige point i fritstående mod lille ringskive. Et rigtig flot resultat.

Samlet vinder af Klemensker Jagtforenings foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel, blev Thomas Jørgensen med i alt 142 point, nr. 2 blev Stefan Iversen med 132 point, og Jakob Tholstrup nr. 3 med 127 point. Maibritt Hjort Hansen blev vinder af dameklassen.

ME.

Foreningens formand Tage Ipsen (tv) overrækker pokalen til dagens vinder Thomas Jørgensen

————————————————————————————————————————————–

Bukkepral d. 14-6-2020.

20 medlemmer var søndag formiddag mødt til årets bukkepral i jagthytten, og der var i alt indleveret 17 opsatser til fremvisning. De 17 opsatser fordelte sig som flg.:

1 ulige otteender, 7 seksendere, 5 ulige seksender og 4 gaffelbukke.

Årets vinder af bukkepokalen 2020 blev Steen Stender med en meget flot ulige otteender. En meget flot opsats, som bliver spændende at følge ved Danmarks Jægerforbunds opmåling sidst på året.

ME.

Flot fremmøde til årets bukkepral ved jagthytten
Se flere billeder under seneste nyheder.

Bukkepremiere 16-5-2020.

Grundet Corona restriktioner og forsamlingsforbud over 10 personer, var årets bukkepremiere i jagthytten aflyst, men det lykkedes at samle nogle af foreningens jægere som havde haft held til at nedlægge hver en forårsbuk på premieremorgenen. En meget blæsende og kold forårsmorgen med lokale regnbyger var ikke det bedst tænkelige vejr til bukkejagt, men ved hjælp via div info fra sms, facebook m.m. vidnede om at der dog alligevel var set og nedlagt en del bukke denne morgen.

ME.

5 af foreningens jægere med hver sin premierebuk

——————————————————————————————————————